ATEX - technika przeciwwybuchowa - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Akademia Bezpieczeństwa ASE

ATEX - technika przeciwwybuchowa

Bezpieczeństwo elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem. Badania i pomiary - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Akademia Bezpieczeństwa ASE

Bezpieczeństwo elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem. Badania i pomiary

Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w atmosferach gazowych i par cieczy - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Akademia Bezpieczeństwa ASE

Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w atmosferach gazowych i par cieczy

Zaświadczenie „Obowiązek pracodawców dostosowania maszyn do minimalnych wymagań BHP” - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Urząd Dozoru Technicznego

Zaświadczenie „Obowiązek pracodawców dostosowania maszyn do minimalnych wymagań BHP”

Ochrona antyelektrostatyczna w strefach zagrożonych wybuchem - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Akademia Bezpieczeństwa ASE

Ochrona antyelektrostatyczna w strefach zagrożonych wybuchem

Szkolenie „Ochrona przed elektrycznością statyczną w strefach zagrożenia wybuchem (ex) zasady prognozowania, oceny i likwidacji zagrożeń” - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Przedsiębiorstwo Energo-Eko-Tech

Szkolenie „Ochrona przed elektrycznością statyczną w strefach zagrożenia wybuchem (ex) zasady prognozowania, oceny i likwidacji zagrożeń”

Certyfikat „Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy. Walidacja metod i wyznaczanie niepewności w pomiarach oświetlenia” - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

CE2 Centrum Edukacji

Certyfikat „Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy. Walidacja metod i wyznaczanie niepewności w pomiarach oświetlenia”

Oświetlenie w zakładzie pracy (seminarium) - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Oświetlenie w zakładzie pracy (seminarium)

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary) - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)

Zaświadczenie „Pomiary i ocena higieniczna warunków oświetlenia” - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Zaświadczenie „Pomiary i ocena higieniczna warunków oświetlenia”