Miernik Megger PAT 350

Tester sprzętu elektrycznego PAT 350 firmy Megger

Miernik Megger PAT 350 - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Zastosowanie miernika Megger PAT 350

Tester do badania bezpieczeństwa przenośnego sprzętu elektrycznego. Umożliwia zbadanie:

  • ciągłości i rezystancji przewodów ochronnych prądem 10 i 25 A
  • rezystancji izolacji
  • dotykowego prądu upływowego
  • różnicowego prądu upływowego
  • zastępczego prądu upływowego
  • mocy pobieranej
  • przedłużaczy i kabli zasilających
  • przenośnych wyłączników różnicowoprądowych
  • wytrzymałości napięciowej izolacji (1,5 i 3,0 kV)