Badania szkodliwości stanowisk pracy - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Badania szkodliwości stanowisk pracy

Badania szkodliwości stanowisk pracy

Wykonujemy badania szkodliwości stanowisk pracy z zakresu:

  • badania odbiorcze instalacji elektrycznych, zgodnie z PN - IEC 60364 - 6 - 61:2000
  • badania odbiorcze maszyn i urządzeń, zgodnie z PN - EN 60204 - 1
  • badania odbiorcze przyrządów pomiarowych i automatyki, zgodnie z PN - EN 61010 - 1; protokół zgodności z PN - EN 61010 - 1 wg PN - T 06517-3-1
  • badania jakości napięcia: pomiary spadków, wahań i zapadów napięcia mikroprocesorowym rejestratorem napięć, prądów, mocy i widma
  • pomiary zawartości harmonicznych w sieciach elektrycznych i ich komputerowa analiza
  • opracowywanie instrukcji eksploatacji stacji i rozdzielni elektroenergetycznych
  • opracowywanie szczegółowych instrukcji eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych