Miernik HT Equitest 5070

Equitest HT Italia5070 - Miernik ciągłości z prądem >10A AC

Miernik Equitest HT Italia 5070 - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Zastosowanie miernika Equitest HT Italia 5070

O wszechstronności wykorzystania decydują specjalne funkcje, pozwalające wykorzystać przyrząd także w cyklu produkcyjnym do pomiarów seryjnych, na przykład podczas kontroli dużych partii. Pomiary obiektów o charakterze rezystancyjnym:

  • Pomiar ciągłości prądem >10A AC
    • Pomiar rezystancji przy napięciu od 6V do 12V AC
(do badań rozdzielnic i sterownic NN wg PN - EN60439-1)
    • Pomiar rezystancji i spadku napięcia przy napięciu
  • Pomiar metodą techniczną 4-przewodową