Miernik Sonel MZC-310S

Sonel MZC-310S Miernik impedancji pętli zwarcia.

Miernik MZC 310 S firmy Sonel - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Zastosowanie miernika Sonel MZC-310S

Cyfrowy miernik MZC-310S przeznaczony jest do pomiarów impedancji pętli zwarcia, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów charakteryzujących się bardzo małymi jej wartościami (rzędu mΩ).

 • Pomiary bardzo małych impedancji pętli zwarcia (z rozdzielczością 0,1 mΩ) prądem rzędu 150 A przy 230 V; maksymalnie 280 A przy 440 V lub pomiary prądem rzędu 23 A przy 230 V, maksymalnie 42 A przy 440 V
 • pomiary w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380 V i 230/400 V o częstotliwościach 45...65 Hz
 • możliwość pomiaru w obwodzie zwarciowym: faza-faza, faza-ochronny, faza-neutralny
 • rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego przy obliczeniach prądu zwarciowego
 • metoda czteroprzewodowa, brak konieczności kalibracji przewodów
  (pomiar 150/280 A)
 • możliwość zmiany długości przewodów pomiarowych
  (pomiar 23/42 A)
 • Pomiar spodziewanego napięcia dotykowego lub napięcia dotykowego rażeniowego
  (z rezystorem 1 kΩ)
 • Pomiar napięć przemiennych 0...440 V
 • Pamięć 990 wyników pomiaru z możliwością ich przesłania do komputera PC
 • Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557
 • Pomiar napięć (True RMS)