HT Italia PQA 824

HT Italia PQA 824 - Rejestrator i analizator jakości zasilania

Rejestrator i analizator jakości zasilania HT Italia PQA 824 - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Zastosowanie rejestratora HT Italia PQA 824

Pozwala mierzyć i rejestrować:

 • Napięcia TRMS - 5 wejść (faza-neutralny, faza-faza, faza - ziemia)
 • Prądy TRMS fazowe oraz prąd w przewodzie neutralnym - 4 wejścia. Prądy są mierzone elastycznymi przystawkami prądowymi - cewkami Rogowskiego (ze wzmacniaczem całkującym wbudowanym w przyrząd)
 • Częstotliwość
 • Analizę harmonicznych napięć i prądów do 49 z prezentacją w postaci histogramu
 • Wykresy wskazowe napięć i prądów
 • Moc czynną, bierną i pozorną
 • Energię czynną, bierną i pozorną
 • Współczynnik mocy
 • Rejestrację ciągła z okresem uśredniania ustawianym w zakresie od 1s do 60 min.
 • Anomalie napięciowe rejestrowane z rozdzielczością 10 ms Rejestracja krótkotrwałych anomalii napięciowych (spadków i wzrostów napięć poza ustalone wartości graniczne np. podczas rozruchów ciężkich maszyn)
 • Analiza migotania (fluktuacji) (Pst, Plt) zgodnie z EN 50160
 • Asymetria napięć zgodnie z EN 50160 • Prądy rozruchowe • Przepięcia z rozdzielczością 5 µs
 • Prezentacja wyników: numeryczna i graficzna (kształty przebiegów)
 • Karta produktowa - pobierz