Megger VLF Sinus 45 kV

VLF Sinus 45 kV firmy Megger urządzenie do prób napięciowych oraz oceny stanu izolacji kabli średniego napięcia

Megger VLF Sinus 45 kV - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Zastosowanie urządzenia Megger VLF Sinus 45 kV

VLF Sinus 45 kV ze zintegrowanym pomiarem tangens delta jest niewielkim, przenośnym i wytrzymałym systemem dla kabli średniego napięcia. 45 kV zestaw probierczy jest urządzeniem wielofunkcyjnym.

Oprócz prób napięciem wolnozmiennym oraz stałym umożliwia także próby napięciowe płaszcza kabla oraz lokalizację punktową jej uszkodzeń (w połączeniu z odbiornikiem galwanometrycznym ESG NT).

Ponadto, miernikiem można dokonać pomiaru współczynnika stratności dielektrycznej (tangens δ).