Lokalizacje badań

Miejsca badań i pomiarów wykonanych w ciągu 34-letniej praktyki.