Miernik Atmor WG-507

Udarowy miernik uziemień firmy Atmor WG-507

Miernik bezpieczeństwa elektrycznego Sonel PAT 805 - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Zastosowanie miernika Atmor WG-507

Miernik WG-507 służy do pomiaru impedancji uziemienia w warunkach zbliżonych do takich, jakie występują podczas wyładowań atmosferycznych.

Miernik WG - 507 jest przeznaczony do pomiarów impedancji udarowej uziemień przy udarach o parametrach czasowych zbliżonych do tych jakie występują podczas wyładowań atmosferycznych i umożliwia dobrą ocenę przydatności uziemień do celów ochrony odgromowej. Umożliwia on wybór czasu narastania czoła impulsów pomiarowych o wartości 4 µs oraz 10 µs, które są zgodne z normami PN-E-04060, PN-EN 62475 oraz PN-EN 62305.

Pomiary uziemień mogą być przeprowadzane bez rozłączania zacisków kontrolnych. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w przypadku linii przesyłowych, gdzie uziemienia słupów mogą być mierzone bez rozłączania przewodów uziemiających od konstrukcji słupa, a więc bez wyłączania linii z eksploatacji.