Miernik HT Fulltest 4050

Wielofunkcyjny przyrząd przeznaczony do sprawdzania maszyn i urządzeń zgodnie z PN - EN 60204 - 1: 2001 „Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne. Wymagania ogólne”

Miernik Fulltest 4050 firmy HT Italia - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Zastosowanie Fulltest HT 4050

Rodzaje badanego sprzętu elektrycznego:

 • PN-EN 60204-1:2001 - Wyposażenie elektryczne maszyn
 • PN-EN 60335-1:1999 - Sprzęt domowy
 • PN-EN 60601-1:1999 - Medyczne urządzenia elektryczne
 • PN-EN 60950:2000 - Urządzenia techniki informatycznej
 • PN-EN 60439-1:2002 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

Dostępne funkcje pomiarowe

 • Próba regulowanym napięciem: 0÷4kV AC / 50VA
 • Próba napięciem 1000V AC / 500VA
 • Pomiar rezystancji izolacji napięciem 500V DC
 • Pomiar prądu upływu oraz prądu pobieranego przy napięciu 230V
 • Pomiar rezystancji i spadku napięcia prądem >10A AC przy napięciu <12V
 • Pomiar rezystancji prądem >10A AC przy napięciu >6V i <12V
 • Pomiar rezystancji prądem >10A i <25A AC przy napięciu <6V
 • Pomiar napięcia szczątkowego