Badania odbiorcze - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Badania odbiorcze

Wykonujemy badania odbiorcze z zakresu

  • pomiary natężenia oświetlenia
  • pomiary zapylenia, drgań, hałasu, mikroklimatu
  • oznaczenia stężeń substancji toksycznych (spawalnie, lakiernie, klejarnie)
  • ocena higieniczna warunków oświetleniowych
  • pomiary wydatku energetycznego pracownika
  • przeglądy stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, (Dz. U. 98. 148 poz.973).