Miernik Sonel MMR 620

Miernik małych rezystancji zapewniający wysoką dokładność (rozdzielczość pomiaru 1 µΩ). Duży prąd pomiarowy dla poszczególnych podzakresów oraz odpowiednie tryby pracy, umożliwiają wykonywanie pomiarów również obiektów o charakterze indukcyjnym (transformatory, silniki).

Miernik Sonel MMR 620 - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Zastosowanie miernika Sonel MMR 620

O wszechstronności wykorzystania decydują specjalne funkcje, pozwalające wykorzystać przyrząd także w cyklu produkcyjnym do pomiarów seryjnych, na przykład podczas kontroli dużych partii. Pomiary obiektów o charakterze rezystancyjnym:

  • połączeń spawanych i lutowanych, połączeń szyn wyrównawczych, przewodów uziemiających,
  • styków, spoin szyn kolejowych, przewodów i kabli,
  • pomiar metodą czteroprzewodową.

Pomiary obiektów o charakterze indukcyjnym:

  • uzwojeń silników, transformatorów, cewek o niskiej rezystancji.
  • wybór zakresu pomiarowego automatyczny lub ręczny (pomiar obiektów o charakterze indukcyjnym).
  • pomiar metodą czteroprzewodową.

Wybór trybu pomiaru dostosowany do typu mierzonego obiektu:

  • pomiar szybki (3 sekundy) do pomiaru obiektów o charakterze rezystancyjnym,
  • pomiar wydłużony do badań obiektów o charakterze indukcyjnym (możliwy tryb skrócony z nieznacznie ograniczoną dokładnością)
  • z automatycznym rozładowaniem obiektu po pomiarze.