Amprobe Skylab HT 9030

Rejestrator do analizy jakości zasilania Amprobe Skylab HT 9030

Rejestrator do analizy jakości zasilania Amprobe Skylab HT 9030 - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Rejestrator Amprobe Skylab HT 9030

Dzięki nowoczesnej konstrukcji przyrząd HT9030 pozwala przeprowadzać analizę i pomiary systemów jedno- i trójfazowych z przewodem neutralnym lub bez. HT9030 próbkuje sygnały wejściowe z częstotliwością 6400Hz i wyświetla na bieżąco wartości wszystkich podstawowych wielkości elektrycznych charakteryzujących badaną instalację elektryczną (napięcie, prąd, moc czynną i bierną, współczynnik mocy itd.) pokazując przebiegi napięć i prądów.

Pozwala również zapisać w pamięci miernika jednocześnie do 64 wielkości, anomalie napięciowe oraz zaniki zasilania. Program pod Windows dostarczany z przyrządem powiększa możliwości analizy przyrządu. Model HT9030 pokazuje i rejestruje składowe harmoniczne napięcia i prądu jak również monitoruje 2 analogowe i 2 cyfrowe pomocnicze wejścia.

Zastosowanie Skylab HT9030

SKYLAB HT9030 jest przeznaczony do badań i analizy jakości zasilania, jedno- i trójfazowych instalacji elektrycznych w biurach i w przemyśle, diagnozuje anomalie napięciowe oraz posiada możliwość rejestracji wielkości elektrycznych.

Przyrząd pozwala ocenić składowe harmoniczne powodowane przez obciążenia nieliniowe takie, jak komputery, TV, silniki elektryczne, które mogą powodować zadziałanie wyłączników RCD lub przegrzewanie się przewodów neutralnych.

Funkcje HT9030

Rejestrowanie

Dla każdego okresu uśredniania (wybieranego od 1s do 900s) i dla każdej rejestrowanej wielkości przyrząd zapisuje wartości maksymalne i minimalne, jak również wartość średnią ze wszystkich wartości próbek zebranych w ustawionym okresie uśredniania. Szybkość próbkowania: 6400Hz

Analiza statystyczna

Dodatkowo, poza rejestracją dla każdego okresu uśredniania, wartości odczytywane co 20ms są również zapamiętywane wewnątrz tabeli statystycznej dającej krzywe dystrybucji, krzywe obciążenia itd.

Anomalie napięciowe

Do analizy anomalii napięciowych przyrząd wykonuje kontrolę napięcia co każde 10ms pod kątem dwóch wartości progowych (wybieranych od 1% do 30% w stosunku do znamionowej wartości napięcia). Jeżeli odczytane wartości napięcia są większe lub mniejsze od wartości progowych, przyrząd zapamiętuje:

  • Czas (z dokładnością do setnych sekundy) i datę początku zjawiska
  • Czas trwania zjawiska
  • Maksymalną (lub minimalną) wartość napięcia podczas zjawiska
  • Średnie napięcie w okresie 640ms przed rozpoczęciem zjawiska Jest możliwe odniesienie się do wartości napięcia znamionowego lub do wartości ustalonej podczas programowania lub do średniej napięcia w mierzonym punkcie.

Analiza harmonicznych

W następstwie rozpowszechnienia się coraz bardziej wyrafinowanych sprzętów elektrycznych, analiza instalacji elektrycznych powinna zawierać dokładną kontrolę istnienia harmonicznych. SKYLAB pozwala analizować i rejestrować rozkład harmonicznych, w stosunku do składowej podstawowej, napięć i prądów, jak również mierzyć wartości wskaźnika całkowitych zniekształceń harmonicznych (THD).

Wejścia pomocnicze

Przyrząd posiada dwa typy wejść: analogowe i cyfrowe. Analogowe wejścia pozwalają kontrolować wielkości DC: używając opcjonalnych dostępnych adapterów jest możliwy pomiar temperatury, prędkości i dowolnych innych wielkości, które mogą być przedstawione w postaci analogowego sygnału ±0÷1V.

Jednoczesne pokazywanie wyników wielkości elektrycznych i fizycznych pozwalają na analizowanie ich wzajemnych zależności. Cyfrowe wejście pozwala mierzyć wartości generowane przez systemy zasilania.