Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Oświetlenie w zakładzie pracy

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary) - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Oświetlenie w zakładzie pracy

 • Podstawowe pojęcia techniki świetlnej
 • Podstawowe prawa w technice świetlnej
 • Podstawowe parametry oświetlenia elektrycznego
 • Stan prawny i normy techniczne dotyczące pomiarów oświetlenia
 • Źródła światła
 • Zasady doboru źródeł światła
 • Oprawy i urządzenia oświetleniowe
 • Zasady doboru oświetlenia ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk z komputerami.
 • Zasady stosowania i wykonywania pomiarów oświetlenia awaryjnego
 • Sposób pomiaru podstawowych parametrów oświetlenia elektrycznego
 • Praktyczne wyznaczanie siatki pomiarowej natężenia oświetlenia
 • Ćwiczenia pomiarowe