Urząd Dozoru Technicznego
Obowiązek pracodawców dostosowania maszyn do minimalnych wymagań BHP

Zaświadczenie „Obowiązek pracodawców dostosowania maszyn do minimalnych wymagań BHP” - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Zaświadczenie „Obowiązek pracodawców dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp zgodnie z dyrektywą 89/655/EWG”

  • Dyrektywa 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy, dyrektywy szczegółowe;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. wdrażające dyrektywę 89/655/EWG;
  • Wymagania dotyczące układów sterowania i osłon maszyn;
  • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wybranych grup maszyn;
  • Wymagania dotyczące drabin, rusztowań, pracy z użyciem lin;
  • Wymagania dyrektywy 89/655/EWG dotyczące urządzeń ciśnieniowych i dźwigów;
  • Listy kontrolne, przykład dokumentu oceny obrabiarki do skrawania metali pod kątem spełnienia minimalnych wymagań bhp.