Akademia Bezpieczeństwa ASE
ATEX - technika przeciwwybuchowa

ATEX - technika przeciwwybuchowa - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

ATEX - technika przeciwwybuchowa

  • Podstawowe zasady ochrony przeciwwybuchowej
  • Strefy zagrożone wybuchem(klasyfikacja oznaczenie)
  • Grupy wybuchowości i klasy temperaturowe
  • Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • Instalacja i eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • Przepisy dotyczące techniki przeciwwybuchowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE oraz normy 60079