Volkswagen Poznań - Hala montażu
Badania jakości napięcia

Badania jakości napięcia w rozdzielniach nn stacji 15 / 0,4 kV ST 8 i ST 13 w nowej lakierni Volkswagen w Poznaniu - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Badania jakości napięcia w szafach sterowniczych

Badania jakości napięcia rejestratorem firmy AM Probe Instrument USA. Badania jakości napięcia w 3 szafach sterowniczych po montażu pilotażowego zespołu dławików sieciowych zespolonych z filtrami RFI dla ograniczenia harmonicznych prądu.

  • THD U i I
  • harmoniczne napięcia
  • harmoniczne prądu
  • parametry mocy, prądu, napięcia
  • moc dystorsji
  • anomalie i zapady napięcia