Selgros Cash & Cerry Poznań
Badania jakości napięcia

Badania jakości napięcia w Selgros Cash & Cerry w Poznaniu - Videotekst Poznań - Wiesław Czyż

Badania jakości napięcia

Badania jakości napięcia rejestratorem SKYLAB HT 9030 firmy AM Probe Instrument USA. Badania w celu ustalenia przyczyn wadliwego działania systemów sterowania. Podczas badania rejestrowano:

  • THD U i I
  • harmoniczne napięcia
  • harmoniczne prądu
  • parametry mocy, prądu, napięcia
  • anomalie i zapady napięcia,

Wykorzystano wejścia analogowe rejestratora w celu skorelowania momentu wadliwego zadziałania przekaźników podnapięciowych z zarejestrowanym zdarzeniem w sieci zasilającej.